(0)

Kan användas både som både repetition och i förebyggande syfte. Se därför till att repetera kunskaperna ofta. Det kan gälla liv.