(0)

Produktsymboler


På våra produktförpackningar används en rad symboler för att snabbt och tydligt förmedla viktig information om innehåll och användning.

Dessa följer Svensk Standard (SS-EN 980) och The European Standard (EN 908:2008) för märkning av medicintekniska produkter.

De vanligaste av dessa symboler – och deras innebörd - är:

Återanvänd ej. Endast engångsanvändning.

 Bäst före. Använd ej efter utgången av angivet år/månad. 

Batch nummer . Koden anger producentens tillverkningskod.

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

Produkten är steriliserad genom aseptisk tillverkningsprocess.

Temperaturbegränsning. Anger högsta respektive lägsta förvaringstemperatur.
Produktens Artikelnr
Tillverkare

Använd inte om förpackningen är bruten.