(0)

Innehåller Savett Sårtvättare konserveringsmedel?

Savett Sårtvättare innehåller inga konserveringsmedel. Produkten steriliseras i samband med tillverkning.