(0)

Innehåller Cederroths plåster latex?

Våra plåster är helt fria från latex. Omslagspapperen som plåstren ligger förpackade i limmas ihop med ett latexbaserat lim. En person som är extremt känslig för kortvarig beröring med latex bör därför undvika att beröra produkterna.

Undantag från detta är längdplåster som inte är inslagna i detta papper.