(0)

Hur ska plåster förvaras?

Plåster bör förvaras mörkt, torrt och i rumstemperatur.