(0)

Kan Salvequick Blå detekterbara plåster detekteras av röntgen-detektorer?

Plåstren kan detekteras av de flesta vanliga metalldetektorerna på marknaden, men normalt inte av röntgen-detektorer.