(0)

Innehåller Cederroths plåster kolofonium?

Alla material i Cederroths plåster är helt fria från kolofonium.

Vissa plåster omges dock av skyddspapper. Allt papper kan innehålla mycket små mängder av kolofonium och det kan inte helt uteslutas att kolofonium i dessa fall kan vandra över till plåstret.