(0)

Innehåller Cederroths Blodstoppare en tillsats som påskyndar koagulering?

Nej, blodstopparen innehåller ingen tillsats. Det är förbandets design som gör det lämpligt att använda såväl som tryckförband som ett skydd för mer ytliga sår.

Blodstopparen består av två bandage och en absorberande kompress fastsydd på det ena bandaget. Det lösa bandaget kan placeras i en ficka på kompressen för att öka trycket på skadan när bandaget viras runt den skadade kroppsdelen.