(0)

Är Första Hjälpen-tavlan datumstämplad (med utgångsdatum)?

Första Hjälpen-tavlan är i sig inte märkt med utgångsdatum, men samtliga produkter som finns på tavlan är det. Anledningen till att tavlan inte har utgångsdatum är att den kan fyllas på med nya produkter, vilket innebär att datumet förändras.