(0)

Vad består ett plåster av och vad använder ni för typ av lim och material i de olika plåstervarianterna?

Generellt kan sägas att ett plåster består av en plåsterfilm som är belagd med ett jämt fördelat adhesiv, och en absorberande sårdyna som är centrerad på plåsterfilmen. Den limbelagda ytan täcks av två delvis överlappande silikonpapper. De flesta plåster ligger skyddade i en försluten pappersficka.