(0)

Blir produkterna obrukbara när utgångsdatum har passerats?

Produktens funktion och ev. sterilitet är garanterad under hållbarhetstiden, baserat på data från hållbarhetsstudier. Eventuella förändringar efter passerat utgångsdatum uppträder gradvis, inte från en dag till en annan.

För sterila produkter gäller att förpackningen ska vara intakt för att steriliteten ska vara garanterad. Cederroth rekommenderar dock inte användning av produkterna efter passerat utgångsdatum.