(0)

Ska man ta bort kontaktlinser innan man påbörjar sköljning med ögondusch?

Rekommendationerna från ögonläkare är att man ska försöka ta ur linsen ur ögat så fort som möjligt. Dagens mjuka kontaktlinser består till stor del av vatten, varför alla vattenlösliga frätande ämnen också löser sig i linsen.

Ämnena kan då ligga kvar i linsen och fräta på ögat och förvärra skadorna om den inte tas ur. Den barriär som linsen utgör kan också hindra sköljlösningen från att skölja ögat på ett effektivt sätt. Använd skydd till fingrarna för att förhindra frätning när linserna tas ut.

Om kontaktlinsen har frätts sönder så mycket så att den har fastnat i hornhinnan så ska man inte försöka dra bort den själv utan låta en läkare göra detta. Skölj hela tiden på väg till sjukhus.