(0)

Varför räcker inte en ögonduschflaska till för att skölja i de 15 minuter som krävs när man har fått ett starkt frätande ämne i ögat?

Ögonduschflaskor ska betraktas som ett komplement till fast installerade ögonduschar (anslutna till VA-nätet). Ögonduschflaskor är ämnade för att man snabbt ska kunna påbörja sköljning. Flödet i flaskan måste vara tillräckligt stort för att kunna skölja effektivt.

Om 500 ml ska räcka i 15 minuter blir flödet så lågt att sköljningen skulle bli ineffektiv och under den utdragna sköljningen hinner skadan förvärras. Om fast ögondusch inte finns att tillgå ska flera flaskor användas.