(0)

Varför måste man öppna flaskan vid flytt av vägghållare för ögondusch?

Vägghållaren med ögonduschflaska är konstruerad för att det inte ska gå att ta ur flaskan ur hållaren utan att den bryts. Det är ett sätt att försäkra att flaskan  inte flyttas runt utan har en bestämd plats så att alla vet var den är om en olycka skulle inträffa.

Det ska heller inte gå att sätta tillbaka en redan öppnad flaska, detta för att undvika att en icke-steril lösning används.