(0)

Kan Cederroths ögondusch användas till barn under 3 år?

Ögonduschen är avsedd för extern sköljning av ögon. Lösningen bör inte sväljas i stora mängder (flera liter). Om flaskan används till ett litet barn är det svårt att kontrollera att barnet inte sväljer vätskan i samband med sköjning av ögonen.

Små barn är känsligare för vätskan i samband med intag än större barn och vuxna. Produkten rekommenderas därför inte till små barn.

Skulle ett litet barn få farliga ämnen i ögonen ska man dock starta sköljning omedelbart och inte tveka att använda vatten eller det ögonsköljmedels som finns tillgängligt, inklusive Cederroths ögondusch, eftersom risken för en bestående ögonskada annars är större än risken för skada förorsakad av intag av ögonsköljmedlet.