(0)

Vad rekommenderar ni för förvaringstemperatur för ögondusch?

Ögonduschen ska förvaras mellan +2 och +40°, såväl flaska som kartong är märkt med den informationen.