(0)

Vad händer efter att bäst-före datumet har passerats på en ögondusch?

Hållbarhetstiden har satts utifrån den tid vi har hållbarhetsdata för produkten och kan garantera dess funktion. Vätskan förblir steril så länge flaskans barriäregenskaper är intakta.

Ögonduschen har en hållbarhet på 4.5 år, räknat från produktionsdatum. Det är den längsta hållbarhetstiden bland de olika ögonsköljprodukter som finns på marknaden.