(0)

Vi önskar säkerhetsdatablad (SDS/MSDS) för en CE-märkt Första Hjälpen-produkt

Cederroths  CE-märkta Första Hjälpen-produkter är klassade som Medical Device enligt direktiv 93/42/EEC. För denna typ av produkter krävs inget säkerhetsdatablad eftersom produktens säkra användning garanteras genom att kraven i det medicintekniska direktivet uppfylls.