(0)

Så här gör du för att stoppa en frätskada:

  • 1. Påbörja sköljning snabbt. Effekten är störst de första sekunderna.
  • 2. Skölj mycket. Håll ögat öppet under sköljning.
  • 3. Skölj länge. Skölj i minst 15 min efter exponering av frätande ämnen. Använd flera flaskor eller fortsätt sköljningen vid en fast installerad ögonduschstation. Sök vård och ta med fler flaskor att sköja med under transport till sjukhus.