(0)
Till produktsidan

Ögonduschskolan

Hej. Som du säkert redan vet är de vanligaste ögonskadorna orsakade av damm, skräp eller stänk från frätande kemikalier. Här kan du lära dig hur du ska agera om du, eller någon i din närhet, får ett farligt ämne i ögonen.

Olika frätskador

Ögat har ett neutralt pH-värde. När alkalier eller syror hamnar i ögat förändras pH-värdet radikalt och en frätskada uppstår inom några sekunder. Alkaliska ämnen är orsaken till de flesta frätskador.

Vanliga orsaker till skador Exploderande batterier, stänk från lut, cement, kalk, maskindiskmedel, vissa tvättmedel, ammoniak, avfettning, färg, målarsoda och lim. Även metallspån, smuts och damm bör omgående sköljas bort för att inte fastna i ögat.

Rädda ögonen med en buffrad ögondusch

Cederroths ögondusch är boratbuffrad. En buffert kan beskrivas som en stötdämpare som har en förmåga att motstå pH-förändringar vid tillsats av stark syra eller bas.
 
Med en buffrad ögondusch återställs ögats naturliga pH-värde snabbare och mer effektivt än med vanlig koksaltlösning.

Så här gör du för att stoppa en frätskada:

  • 1. Påbörja sköljning snabbt. Effekten är störst de första sekunderna.
  • 2. Skölj mycket. Håll ögat öppet under sköljning.
  • 3. Skölj länge. Skölj i minst 15 min efter exponering av frätande ämnen. Använd flera flaskor eller fortsätt sköljningen vid en fast installerad ögonduschstation. Sök vård och ta med fler flaskor att sköja med under transport till sjukhus.

OBS!

Har det skett en olycka med kalciumhaltiga ämnen (cement, betong eller kalk) kan man tryggt skölja med Cederroth Ögondusch eftersom den är 100 % fosfatfri.

Produktguide

4,5 års hållbarhetstid

Vid akuta olyckor

Frätande och irriterande ämnen samt damm och skräp.

Cederroth Ögondusch 500 ml med vägghållare

Cederroth Ögondusch 235 ml i fickmodell

Vid transport till sjukhus

Efter initial sköljning på olycksplatsen ta med extra flaskor att skölja med under transport till sjukhus.

Cederroth Ögonduschväska