(0)

Instruktionsfilmer

Här kan du titta på olika instruktionsfilmer om Cederroths Första Hjälpen-produkter. Vi visar hur du använder din

Första Hjälpen-utrustning vid olika typer av olyckor, hur du monterar din station samt byter de olika refillerna.