(0)

Korta råd om Första Hjälpen

Första Hjälpen är viktig, ibland livsviktig. Det förstår vi alla. Men vad innebär det egentligen? Vilka krav ställs och hur gör man? Här kan du själv, i din egen takt, lära dig mer eller

repetera hur du bäst ger Första Hjälpen, för olika typer av skador, till människor i olika åldrar.

Definitionen

Första Hjälpen innebär hjälpåtgärder som omedelbart måste vidtas på plats för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling. Detta innefattar även ögonspolning.

Kraven för arbetsplatser

Hjälputrustningen på arbetsplatser bör vara anpassad till de risker som finns i verksamheten, antalet anställda och gällande myndighetskrav.

Arbetarskyddsstyrelsen kräver att: ”Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt.”

Hjälpen

Vi rekommenderar alla att gå en Första Hjälpen-utbildning och att hålla kunskaperna uppdaterade. Som stöd har vi utvecklat enkla och tydliga instruktioner som bygger på animerade illustrationer. Dessa kan både användas som repetition och i förebyggande syfte. Se därför till att repetera kunskaperna ofta. Det kan gälla liv.

Friskrivning

Ovanstående instruktioner återger allmänna och vedertagna principer för hjälp och åtgärder vid akuta situationer – Första hjälpen. Varje given situation kräver dessutom individuellt omdöme och handlag. För undvikande av missförstånd måste vi klargöra att Cederroth inte har något ansvar för tillämpningen av Första hjälpen, varför vi friskriver oss från allt ansvar för de skador som kan uppstå i samband därmed.