(0)

Kort advies over eerste hulp

Eerste hulp is belangrijk, soms van levensbelang. Dat begrijpen wij allemaal. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Welke eisen worden er gesteld en hoe doe je dit? Hier

kunt u zelf, in uw eigen tempo, meer leren of repeteren hoe u het beste eerste hulp verleent, voor verschillende typen letsels, aan mensen van verschillende leeftijden.

Definitie

Eerste hulp houdt hulpmaatregelen in die onmiddellijk ter plaatse moeten worden getroffen om levensbelangrijke lichaamsfuncties in stand te houden of verdere ontwikkeling van schade te voorkomen. Dit omvat ook het spoelen van de ogen.

De eerstehulpuitrusting in de werkplekken moet zijn aangepast aan de risico's van de betreffende werkzaamheden, het aantal medewerkers en de geldende eisen van de overheid.

De hulp

Wij adviseren iedereen een eerstehulpcursus te volgen en de kennis bij te houden. Als ondersteuning hebben wij eenvoudige en duidelijke instructies ontwikkeld die voortbouwen op geanimeerde illustraties. Deze kunnen zowel worden toegepast als repetitie als vanuit een preventief oogmerk. Zie er daarom op toe dat de kennis vaak wordt gerepeteerd. Het kan levensbelangrijk zijn.


 

Verklaring van afstand

De bovenstaande instructies geven algemene en gebruikelijke principes weer voor hulp en maatregelen in acute situaties – de eerste hulp. Elke gegeven situatie vereist bovendien een individuele beoordeling en handelwijze. Om misverstanden te voorkomen moeten wij duidelijk stellen dat Cederroth geen enkele aansprakelijkheid heeft voor de toepassing van de eerste hulp, om welke reden wij afstand doen van alle aansprakelijkheid voor schades die in samenhang daarmee kunnen ontstaan.