(0)

Ensiapuohjeita askel askeleelta

Ensiapu on tärkeä asia, joskus elintärkeä. Sen me kaikki tiedämme. Mutta mitä se oikeastaan pitää sisällään? Mitä vaatimuksia on olemassa ja kuinka toimitaan?

Tällä sivulla voit itse omaan tahtiin opetella, tai kerrata, miten antaa ensiapua eri tilanteissa, eri ikäisille henkilöille.

Määrittely

Ensiavulla tarkoitetaan avustavia toimenpiteitä, jotka suoritetaan välittömästi onnettomuuspaikalla elintärkeiden ruumiintoimintojen ylläpitämiseksi tai pahemman loukkaantumisen estämiseksi. Tähän luetaan myös silmänhuuhtelu.

Vaatimukset

Työpaikalla tarvittavien ensiaputarvikkeiden määrän tulee perustua työpaikan riskikartoitukseen ja analysointiin. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla. Ensiapuvalmiuden suunnittelussa on syytä käyttää apuna työterveyshuoltoa. Työpisteet jaetaan kolmeen riskiluokkaan: tapaturman vaara vähäinen, ilmeinen tai erityinen. Työsuojeluhallinnon suositusten mukaisesti ensiapuvarusteiden tulisi osaksi olla kiinteitä, osaksi mukaan otettavia, ja sisältää myös silmänhuuhtelun sekä opasteet.

Ensiapu

Suosittelemme kaikkia käymään ensiapukurssin ja pitämään tiedot ajan tasalla. Tämän tueksi olemme kehittäneet lyhyet ja selkeät ensiapuohjeet animaatiokuvien avulla. Voit käyttää näitä ohjeita sekä kertauksena että ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa. Muista kerrata ohjeet usein, voi olla kyse elämästä.

Vastuu

Yllä olevat ohjeet ovat yleisesti hyväksyttyjä ohjeita toimenpiteisiin hätätilanteessa – ensiapuohjeita. Jokainen tapaus vaatii lisäksi yksilöllisen arvioinnin tilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Väärinkäsitysten välttämiseksi pyydämme huomioimaan, että Cederroth ei ole vastuussa ohjeiden soveltamisesta, eikä mahdollisista vahingoista.